TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan
velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää
informointivelvoitteen.1. Rekisterinpitäjä

Kotipari OyYhteystiedot:

Marjaseläntie 5

77600 SuonenjokiYhteystiedot rekisteriä koskevissa
asioissa/tietosuojavastaava:Eveliina Vauhkonen

Marjaseläntie 5

77600 Suonenjoki

044-0983639

info(at)kotipari.fi2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat Kotipari Oy:n asiakkaat, näiden
valtuuttamat henkilöt tai edunvalvojat. Rekisteri käsittää myös
Saunavihta-verkkokaupan asiakkaat.3. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin
tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:·
Asiakassuhteen ylläpitäminen.·
Laskutus ja maksuvalvonta.·
Palveluista ja tarjouksista uutisointi.·
Asiakaspalautteen kerääminen.4.
Rekisteriin tallennettavat henkilötiedotAsiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:·
Nimi·
Osoite·
sähköposti·
puhelinnumero·
syntymäaika (yksityinen sosiaalipalvelu)·
tiedot ostetuista tuotteista tai palveluista.5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä
on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Kotipari Oy
/ Eveliina VauhkonenMarjaseläntie
5, 77600 Suonenjokipuh. 044-0983639

TarkastusoikeusRekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.Oikeus tietojen
oikaisemiseenRekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat
virheelliset tai puutteelliset tiedot.VastustamisoikeusRekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä,
mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.SuoramarkkinointikieltoRekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen
suoramarkkinointiin.Poisto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos
tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen
joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla
lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto
Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän
vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.Suostumuksen
peruuttaminenJos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu
ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi
rekisteröity peruuttaa suostumuksen.Rekisteröity voi
valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulleRekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme
kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistua.ValitusoikeusRekisteröidyllä
on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee,
että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa
tietosuojalainsäädäntöä.Tietosuojavaltuutetun
yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot
saadaan säännönmukaisesti:·
Toimeksiantajalta, asiakkaalta itseltään tai hänen asioitaan
hoitavalta taholta (esim. edunvalvonta)·
Verkkolomakkeen kautta (www.kotipari.fi ja www.saunavihta.fi)·
Numero-, osoite- ja yhteystietopalveluyritykseltä (esim. Fonecta)7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme tietoja Ropo Capital Oy:lle myyntilaskujen
välittämiseen ja maksuvalvontaa varten. Ropo-konserni on sitoutunut
noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.8. Käsittelyn kesto

·
Kotipari Oy säilyttää henkilötietoja niin kauan
kuin niitä tarvitaan asiakassuhteen ylläpitoon ja lainsäädännön tämän jälkeen
vaatiman ajan.9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät
henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain
kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että
henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
ja muutoin asianmukaisesti.10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.11. Automaattinen
päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai
profilointiin.12. Henkilötietojen suojauksen
periaatteet ja käsittelyn turvallisuus

Kotipari Oy käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla
pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus.Tietojen luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu
pääsyoikeuksin ja salasanoin. Pääsyoikeuden saavat toimeksiantoja hoitavat
henkilöt. Käyttövaltuudet tarkistetaan säännöllisin väliajoin.Aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsyoikeus on
vain työtehtäviensä vuoksi siihen määrätyillä henkilöillä.Kotipari Oy voi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti
ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajalle tai alihankkijoille,
mutta varmistaa, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja
lainmukaisesti.